2016. gada vidējā elektroenerģijas cena Nord Pool Lietuvas tirdzniecības zonā bija viszemākās biržas vēsturē un sasniedza 36,5 eiro par megavatstundu (EUR / MWh). Pērn elektroenerģijas cena tirgū bija par 13% zemāka kā 2015.gadā un par ceturtdaļu mazāka nekā 2014. un 2013. gadā.
2016.gadā LitPol pieslēguma noslogojums bija 96%, bet NordBalt 78% (gada griezumā). Starptautiskie elektriskie savienojumi starp Latviju un Igauniju, nespēj nodrošināt pietiekamu jaudas kapacitāti, līdz ar to tas bija galvenais ietekmējošais faktors cenu atšķirībām starp Igauniju, Latviju un Lietuvu, tirgus salīdzinot ar ceturksni 2015. gadā.
Novembris bija vēsturisks mēnesis Nord Pool biržā, pirmo reizi Latvijas un Lietuvas tirdzniecības zonās vidējā elektroenerģijas cena bija zemāka nekā Zviedrijā.
Pēc ekspluatācijas izmēģinājuma beigām, LitPol savienojums atvienots piecas un NordBalt – sešas reizes. Divreiz bija traucējumi NordBalt zemes kabeļu bojājumu dēļ, citas pārtraukts savienojums kontroles un aizsardzības sistēmas kļūdu dēļ.
Avots – Litgrid, AB