Mainīga cena

Plāna būtība:

  • Dabasgāzes cena mainās katru mēnesi un tiek aprēķināta tigus cena* plus nemainīgs tirgotāja uzcenojums.

* Gaspool dabasgāzes cenas indekss.

Priekšrocības:

  • Nav papildus izdevumi cenas fiksēšanai;
  • Iespēja pariet uz fiksētu cenu jebkurā līguma darbības laikā.

Trūkumi:

  • Grūtāk plānot izdevumus;
  • Tirgus cenu svārstību risks.

Ieteicams klietniem, kuri patērē vienādu dabasgāzes daudzumu katru mēnesi visu cauru gadu.