Piegādes nosacījumi

  • Klientam tiek nodrošināti dabasgāzes piegādes, sadales un pārvades pakalpojumi – 3 in 1.
  • Dabasgāzes piegāde: dabasgāzes cena ir noteikta dabasgāzes piegādes līgumā.
  • Klients maksā par pārvades pakalpojumu:
    • Fiksēts tarifs pārvades jaudai: aprēķināts saskaņā ar Regulatora noteikto pārvades sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” faktisko cenu noteikšanas metodiku attiecībā uz patēriņa jaudu vietējā izejas punktā.
  • Sadales sistēmas pakalpojums:
    • Klients maksā par dabasgāzes sadales pakalpojumiem pēc Regulatora noteiktajiem tarifiem, kuru nodošina sadales sistēmas operators AS “GASO”;
    • Pakalpojuma tarifi var mainīties atkarībā no Regulatora pieņemtajām izmaiņām par sadales un pārvades sistēmas tarifiem Latvijas lietotājiem.