Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija https://em.gov.lv/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija https://www.sprk.gov.lv/

Pārvades sistēmas operators AS  “Conexus Baltic Grid” http://www.conexus.lv/

Sadales sistēmas operators AS “GASO” https://www.gaso.lv/

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-ptac

Natural gas exchange (GetBaltic) » https://www.getbaltic.com/en/