Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi https://likumi.lv/ta/id/289031-dabasgazes-tirdzniecibas-un-lietosanas-noteikumi

Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību https://likumi.lv/doc.php?id=290128

Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi https://likumi.lv/ta/id/290270-dabasgazes-parvades-sistemas-lietosanas-noteikumi

Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika https://likumi.lv/ta/id/289528-dabasgazes-sadales-sistemas-pakalpojuma-tarifu-aprekinasanas-metodika

Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību https://likumi.lv/doc.php?id=290128

Enerģētikas likums https://likumi.lv/doc.php?id=49833