Biežāk uzdotie jautājumi

  • Lūdzu, atsūtiet savus kontaktus uz info@imlitex.lv
  • Ja Jūs vēlaties saņem dabasgāzes cenu piedāvājumu, sūtiet sekojošu informāciju:
   • Uzņēmuma nosaukums;
   • Kontaktinformācija;
   • Plānotais dabasgāzes patēriņš Jūsu izvēlētajā piegādes periodā pa mēnešiem.
 • Kad ir noslēgts līgums ar jauno piegādātāju, klientam ir jāinformē iepriekšējais piegādātājs un jāsniedz pēdējā mēneša dabasgāzes patēriņa dati. Jaunais piegādātājs informē sadales sistēmas operatoru (AS “GASO”) par dabasgāzes piegādes uzsākšanu jaunam klientam. Mēs uzsveram, ka sadales sistēmas operators jāinformē ne vēlāk kā līdz mēneša 15.datumam pirms pirmā piegādes mēneša sākuma, kas nozīmē, ka līgums ir jānoslēdz līdz tam laikam. Klients var mainīt piegādātāju bez maksas.
  • Dabasgāzes piegādes cena;
  • Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojums;
  • Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojums;
  • Akcīzes nodoklis;
  • PVN.
  • Maksājumu nosacījumi tiek atrunāt dabasgāzes piegādes līgumā un rēķins par attiecīgo piegādes mēnesi tiek izsniegts atbilstoši daudzumiem, ko sniedz sadales sistēmas operators.
  • Nē. Mēs esam atbildīgi par visu dabasgāzes piegādes procesu, un klientam ir jāparaksta tikai viens līgums ar dabasgāzes piegādātāju, kas ietvers arī pārvades un sadales pakalpojumu izmaksas.