BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Elektroenerģijas tirgus dalībnieks ir jebkura persona, kas nodarbojas ar elektroenerģijas vairumtirdzniecību. Elektroenerģiju patērētājiem parasti veido divi komponenti – piegāde un izplatīšana. Elektroenerģijas piegāde attiecas uz elektroenerģijas kā preces iegādi un izplatīšanu – elektroenerģijas piegādi patērētāju objektiem un ierīcēm, elektroenerģijas kvalitāti un citiem saistītiem pakalpojumiem (izņemot balansēšanas pakalpojumus, ko sniedz piegādātājs).

Elektroenerģijas piegādes un sadales shēma

 

     

 

Ja patērētājs nav noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un līdz mēneša 15. datumam nav vienojies ar kādu no tirgotājiem, tad no nākamā mēneša 1. datuma  elektroenerģijas piegāde notiks pēdējās garantētās piegādes ietvaros par cenu, ko veidos AS Nord Pool Spot biržas Latvijas cenu apgabala vidējā cena un AS Latvenergo noteiktais pēdējās garantētās piegādes uzcenojums, kas 2017. g. septembrim būs 0.01535 EUR/kWh visās laika zonās.

Ar aktuālo pēdējās garantētās piegādes uzcenojumu varat iepazīties sazinoties ar AS „Latvenergo“ www.latvenergo.lv .

Ja Jūs vēlaties izvēlēties neatkarīgu piegādātāju, vispirms sazinieties ar šo piegādātāju un saņemiet piedāvājumu. Ja cena un līguma nosacījumi Jūs apmierina, tad pēc līguma parakstīšanas abām pusēm jāinformē tīkla operators (pie kura ir pieslēgti patērētāja objekti) par piegādātāja izvēli. Jāatceras, ka tīkla operators jāinformē ne vēlāk kā līdz iepriekšējā mēneša 15.datuma pirms saskaņotās elektroenerģijas piegādes mēneša sākuma. Šis sākums gandrīz visos gadījumos ir kalendārā mēneša pirmā diena. Piemēram, ja vēlaties sākt piegādi no 2017. gada 1. jūlija, pēdējā diena tīkla operatora informēšanai ir 15. jūnijs, ieskaitot.

Ja Jūsu tīkla operators ir AS „Sadales tīkls“, Jūs varat iesniegt paziņojumu pašapkalpošanās platformā www.e-st.lv/lv/business .

Nē. Jums jāziņo par skaitītāja mērījumiem savam tīkla operatoram tādā pašā kārtībā kā līdz šim.

Ja Jums ir līgums ar Imlitex Latvija SIA, Jūs varat maksāt par piegādāto elektroenerģiju ar pārskaitījumu uz kontu:

Reģistrācijas Nr.: 40003628614
PVN Nr.: LV40003628614
Bankas konta Nr.: LV67HABA0551030678456
Banka: AS Swedbank, kods HABALV22

 

Ar sadales sistēmas operatora saistītajiem jautājumiem par energoapgādi varat iepazīties AS „Sadales tīkls“ portāla klientu sadaļā , klikšķinot šeit.