ENERGOEFEKTIVITĀTE

Energoefektivitāte – noteiktu enerģijas taupīšanas pasākumu izmantošana ekonomiskā labuma gūšanai biznesā un sociālās atbildības palielināšanai.

Uz planētas viens no visvairāk izmantojamiem resursiem ir elektroenerģija, un 38,80 % tās tiek ražots, izmantojot ogles, kuras rada lielu CO2 gāzes emisijas daudzumu.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Ņemot vērā 21. gadsimta tendences, ilgtspējīgam biznesam jābūt sociāli atbildīgam.

Pirmajā acu uzmetienā energoefektivitātes uzlabošana skan kā tiekšanās pēc ekonomiskā labuma savam biznesam. Taču enerģijas patēriņa optimizēšana ir arī viena no svarīgākajām uzņēmuma sociālās atbildības jomām.

Efektīvi tērējot elektroenerģiju, ne tikai radāt ekonomisko labumu uzņēmumam, bet arī līdzdarbojaties visas planētas un nākotnes paaudžu gaišākas un tīrākas nākotnes radīšanā.

Zaļā elektroenerģija

Imlitex Energy klienti, patērējot „zaļo enerģiju“, pauž atbildīgu pieeju vides aizsardzības problēmām un apstiprina faktu, ka reāli līdzdarbojas CO2 emisiju daudzuma samazināšanā. Tas ir svarīgi ne tikai jums, bet arī jūsu potenciālajiem klientiem, jo vides aizsardzībai ir arvien lielāka loma sabiedrības dzīvē.

Apstiprinot iepriekš norādīto, „zaļās elektrības“ patērētājiem piešķiram sertifikātus un tiesības izmantot „Baltic Green Energy“ preču zīmi savā darbībā.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS MODELIS

Viens no veidiem, kā komerciālam patērētājam palielināt konkurētspēju tirgū, ir optimizēt savu enerģijas patēriņu (šādā veidā var, piemēram, samazināt preču/pakalpojumu cenu), bet tam parasti nepieciešamas investīcijas. Tikmēr uzņēmumi dod priekšroku izmaksām, kas ir saistītas ar to tiešo darbību.

Piedāvājam taupīt enerģiju, izmantojot mūsu uzņēmuma ieguldījumus, pašiem papildus neinvestējot!

Kā darbojas mūsu piedāvātais enerģijas taupīšanas modelis?

Vai esat ieinteresēts? Sazinieties ar mums!

SAZINIES AR MUMS